Danish phrases #481-500 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
481
Exe script
Exe script
info
482
Expand
info
483
Explanation of this command's function.
Forklaring på denne kommandos funktion.
info
484
Export batch operation
info
485
Export file
Eksportér fil
info
486
Export layer...
Eksporter lag
info
487
Export mask...
Eksportér maske...
info
488
Extend canvas
info
489
Extension
Filtype
info
490
Extract Part by
Udtræk del efter
info
491
Factor influencing how much are the pixels displaced.
Faktor der bestemmer hvor meget pixel fortrænges.
info
492
Fade away
Udton
info
493
Fast compression
info
494
Favorite formats:
Foretrukne:
info
495
File &name:
Filnavn:
info
496
File Browser
Filbrowser
info
497
File associations...
Filtilknytninger...
info
498
File format
Filformat
info
499
File name:
Filnavn:
info
500
File type name
Filtypenavn
info
What about ICL files?
Select background