Danish phrases #941-960 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
941
Translation table is not available; try downloading it or help by translating yourself.
Oversættelsesskabelonen er ikke tilgængelig. Prøv at hente det eller overesæt selv.
info
942
Translator mode
Aktiver oversættelse
info
943
Triangle
Trekant
info
944
Turn the image upside down.
Vend billedet på hovedet.
info
945
Tutorials
Vejledninger
info
946
Type
Type
info
947
Type of the contained object with menu commands.
Emnetypen med menukommandoer.
info
948
Type text directly in the raster editor.
Skriv tekst direkte i billedredigering.
info
949
Undo functionality will be disabled. Choose this option for best performace and lowest memory requirements.
Fortrydelsesfunktionen deaktiveres. Vælg dette for optimal ydelse og minimalt hukommelsesforbrug.
info
950
Undo the last action.
Fortryd sidste handling.
info
951
Unnamed
Unavngivet
info
952
Unsharp mask...
Skarphedsmaske...
info
953
Unspecified
Uspecificeret
info
954
Up
Op
info
955
Update
Opdatér
info
956
Upload
Upload
info
957
Use a height map to displace pixels in the image. Height gradient defines the displacement direction and amount.
Brug højdekort til at fortrænge pixel i billedet. Højdegraden definerer fortrængningens retning og mængde.
info
958
Use combination of resampling and retargeting to adjust image dimensions (and aspect ratio) while preserving content.
Brug en kombination af genopbygning og flydende skalering til at justere billedstørrelse og størrelsesforhold mens indholdet bevares.
info
959
Use default database
Brug standarddatabase
info
960
Value
Værdi
info
What about ICL files?
Select background