Danish phrases #461-480 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
461
Duplicate layer
Duplikér lag
info
462
E&xit
Afslut
info
463
Edges-only shadow
Kun kantskygge
info
464
Edit template...
info
465
Edit tools synchronization
Synkroniser redigeringsværktøj
info
466
Editing
Redigering
info
467
Effe&ct
Effekt
info
468
Ellipse
Ellipse
info
469
Emphasize active layer
Fremhæv aktivt lag
info
470
Emphasize edges in an image.
Fremhæv kanter i billedet.
info
471
Emphasize the border between transparent and filled regions by a contour.
Fremhæv grænsen mellem udfyldte og gennemsigtige områder med kontur.
info
472
Emphasize the border between transparent and filled regions by a contour.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/outline-effect">More information</a>.
Fremhæv grænsen mellem gennemsigtige og udfyldte områder med en kontur.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/outline-effect">Flere oplysninger</a>.
info
473
Enable outline
Aktiver omkreds
info
474
End sub-path
info
475
Enrich the drawn shape by drawing darker and brigher stripes.
Gør skyggen rigere med lyse og mørke striber.
info
476
Enter either a color state ID or a color code in hexadecimal AARRGGBB format prefixed by #.
indsær enten en farvestatus ID eller en farvekode i hexadecimal AARRGGBB formatet startende med #.
info
477
Enter value for a single color component. Range and accuracy can be set in application options.
Angiv værdi for en enkelt farvekomponent. Interval og nøjagtighed kan sættes i programmets indstillinger.
info
478
Entire image
Hele billedet
info
479
Environment map...
Reflektion...
info
480
Every other
alle andre
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...