Danish phrases #601-620 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
601
No fill
Ingen udfyldning
info
602
No image in clipboard.
Udklipsholderen er tom.
info
603
No outline
Ingen omkreds
info
604
No recently used files found.
Senest anvendte ikke fundet.
info
605
No smoothing
Ingen blødgøring
info
606
Normal|Multiply|Screen|Add|Subtract|Average|Difference|Minimum (darken)|Maximum (lighten)|Overlay|Replace hue|Replace saturation|Replace brightness|Replace color|Silhouette
Normal|Multiplicér|Skærm|Tilføj|Fratræk|Gennemsnit|Forskel|Minimum (mørkere)|Maksimum (lysere)|Overlæg|Erstat nuance|Erstat mætning|Erstat lysstyrke|Erstat farve|Silhouet
info
607
Note
Bemærk
info
608
Number of places behind the decimal point. Increase this value for higher precision color accuracy or when range is low.
Antallet af pladser bag kommaet. Forøg værdien for højere farvenøjagtighed, eller hvis intervallet er for lavt.
info
609
OK
OK
info
610
Object providing menu or toolbar commands.
Emne med menu-/værktøjsliniekommandoer.
info
611
Object specifying command list.
Emneangivet kommandoliste.
info
612
Objects
Emner
info
613
Octagon
Oktagon
info
614
Offset of the dropped shadow in pixels. Positive values will move the shadow in the right bottom direction.
Skyggens forskydning i pixel. Positive værdier flytter skyggen til højre.
info
615
One window per document
Et vindue pr. dokument.
info
616
Online
Online
info
617
Online help
Online hjælp
info
618
Only show strings containning the entered character sequence.
Vis kun udtryk, der indeholder den angivne tegnsekvens.
info
619
Only show the selected layer without effects in the raster editor.
Vis kun valgte lag uden effekter i raster editor.
info
620
Opacity:
Opacitet:
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...