Danish phrases #441-460 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
441
Drag the slider to adjust color saturation.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">Подробнее</a>.
info
442
Drag the slider to adjust gamma-correction.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">Подробнее</a>.
info
443
Drag with your mouse from a point where the object touches ground upwards to create a projected shadow.
Træk musen fra bunden og op for at oprette en kastet skygge.
info
444
Dragging with mouse moves the entire picture. Exterior can be either filled with given color or the image can be wrapped.
Træk med musen flytter hele billedet. Omgivelserne kan enten udfyldes med en farve, eller billedet kan indpakkes.
info
445
Draw a curve passig through specified points. Add a new point by dragging control handle in middle of a line segment.
Tegn en kurve gennem de angivne punkter. Tilføj nyt punkt ved at trække i en liniedels midterste håndtag.
info
446
Draw a dotted rectangle around the image.
Tegn en stiplet firkant om billedet.
info
447
Draw a grid around pixels or small tiles.
Tegn gitter om pixel eller små fliser
info
448
Draw an arbitrary shape controlled by points with tangents.
Tegn en vilkårlig form, der kontrolleres af punkter med tangenter.
info
449
Draw grid around large tiles.
Tegn gitter om store fliser.
info
450
Draw lines or polylines. Divide a line by dragging control handle in middle of a line segment.
Tegn linier eller ploylinier. Del en linie ved at trække i håndtaget i midten af en liniedel.
info
451
Draw selected layer normally and other layers with opacity set to 50%.
Tegn valgt lag normalt, og de øvrige lag med 50% opacitet.
info
452
Draw shape
info
453
Draw squares or rectangles with given corner radius.
Tegn kvadrater eller rektangler med given hjørneradius.
info
454
Draw with a brush.
Tegn med pensel
info
455
Drawing tool toolbar
Tegneværktøj
info
456
Drop Shadow
Kast skygge
info
457
Drop shadow
Kast skygge
info
458
Dropper
Pipette
info
459
Duplicate batch operation
info
460
Duplicate frame
Dupliker ramme
info
Vista & Win 7 icons
Select background