Danish phrases #441-460 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
441
Home|Back|Forward|Copy|Paste|
Hjem|Tilbage|Frem|Kopiér|Indsæt|
info
442
Horizontal
Vandret
info
443
Horizontal division:
Vandret opdeling:
info
444
Horizontal offset:
Vandret forskydning:
info
445
How is the shadow combined with the original shape.
Hvordan skyggen kombineres med den originale form.
info
446
Hue
Nuance
info
447
Icon associated with this command.
Ikon knyttet til denne kommando.
info
448
Icon from &selection
Ikon fra markering
info
449
Icon:
Ikon:
info
450
Identifier of the fill style.
Udfyldningens identitet
info
451
Identifier of the state that holds the current selection mask.
info
452
Identifier of the view state holding the image mask.
Identitet på billedmaskens visningsstatus.
info
453
If enabled, menu commands related to layout configuration and switching will be visible in main menu.
Hvis aktiveret vil menukommandoer relateret til layoutindstillinger og skift være synlige i hovedmenuen.
info
454
If enabled, the 'Manage Filters command will not be displayed in menu. Plug-ins may always be modified using layout configuration dialog.
Hvis aktiveret vises Administrer filtre ikke i menuen. Plugins skal altid ændres gennem tilpas layout dialogen.
info
455
If enabled, the application will gather information about untranslated strings and allow their translation.
Hvis aktiveret, vil programmet indsamle information om uoversatte udtryk og tillade deres oversættelse.
info
456
If enabled, the glowing will keep the color of the glowing object.
info
457
If enabled, the icon will be taken from first selected subcommand.
Hvis aktiveret tages ikonet fra første valgte underkommando.
info
458
If enabled, untranslated strings will be preceded with [*] in the application window.
Hvis aktiveret, vil uoversatte udtryk starte med et [*] i programvinduet.
info
459
If set, the layout will be usable only with documents of the selected type.
Hvis sat, vil layoutet kun være brugbart med valgte dokumenttyper.
info
460
If used in toolbar, the button will always contain command name.
Ved brug på værktøjslinie indeholder knappen altid kommandonavnet
info
What about ICL files?
Select background