Danish phrases #581-600 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
581
Icon displayed in toolbar or menu.
Ikon vist på værktøjslinie eller i menu.
info
582
Icon from &selection
Ikon fra markering
info
583
Icon:
Ikon:
info
584
Identifier of a selection synchronization group used for document part extraction.
Identitet på en markerings synkroniseringsgruppe til udtrækning af dokumentdele.
info
585
Identifier of a selection synchronization group used in current view.
Identitet på markerings synkroniseringsgruppe for aktuel visning.
info
586
Identifier of a view state with the image mask.
info
587
Identifier of an edit tool that will be used when an image is pasted or dropped on the window.
Identitet på værktøjet der bruges når et billede indsættes eller droppes i dette vindue.
info
588
Identifier of the active draw tool.
Identitet på aktive tegneværktøj.
info
589
Identifier of the active fill style.
Identitet på aktiv udfyldning.
info
590
Identifier of the fill style.
Udfyldningens identitet
info
591
Identifier of the state that holds the current selection mask.
info
592
Identifier of the view state holding the image mask.
Identitet på billedmaskens visningsstatus.
info
593
If dashing is enabled, the pattern can consist of up to 32 'space' and '-' characters representing the dashing.
Hvis punktering er aktiveret kan mønstret bestå af op til 32 '-' og mellemrum.
info
594
If enabled and selection does not exist, the commands will apply to the entire image.
Hvis aktiveret, og der ikke findes en markering, anvendes kommandoen på hele billedet.
info
595
If enabled, a internal view will not be closed when another document part is selected. This will preserve the state of the view when the document part is re-opened.
Hvis aktiveret vil der bevares en intern visning når et andet dokument vælges. Det bevarer visningsstatus når dokumentdelen genåbnes.
info
596
If enabled, menu commands related to layout configuration and switching will be visible in main menu.
Hvis aktiveret vil menukommandoer relateret til layoutindstillinger og skift være synlige i hovedmenuen.
info
597
If enabled, the 'Manage Filters command will not be displayed in menu. Plug-ins may always be modified using layout configuration dialog.
Hvis aktiveret vises Administrer filtre ikke i menuen. Plugins skal altid ændres gennem tilpas layout dialogen.
info
598
If enabled, the application will gather information about untranslated strings and allow their translation.
Hvis aktiveret, vil programmet indsamle information om uoversatte udtryk og tillade deres oversættelse.
info
599
If enabled, the glowing will keep the color of the glowing object.
info
600
If enabled, the icon will be taken from first selected subcommand.
Hvis aktiveret tages ikonet fra første valgte underkommando.
info
Select background
I wish there were...