Danish phrases #581-600 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
581
More filters
Flere filtre
info
582
More information
Flere oplysninger
info
583
More options
Flere muligheder
info
584
Mouse gesture
Musgestus
info
585
Mouse gestures...
Musegestus...
info
586
Move
Flytning
info
587
Move layer down
Flyt lag ned
info
588
Move layer up
Flyt lag op
info
589
Move, resize and rotate
Flyt, skift størrelse og rotér
info
590
Move, rotate, scale or apply perspective transformation to the selected area.
Flyt, roter, skalér eller aktiver perspektiv transformation for det valgte område.
info
591
Multiple source points
Flere kildepunkter
info
592
Multiprocessing
Multibehandling
info
593
Name
Navn
info
594
Name and icon
Navn og ikon
info
595
Name is displayed before its buttons.
Navn vises før knappen.
info
596
New raster image
Nyt billede
info
597
New vector image
Nyt vektorbillede
info
598
News
Nyheder
info
599
No batch operation installed
info
600
No files matching specified criteria found.
Ingen passende filer fundet.
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...