Danish phrases #741-760 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
741
Modify shapes in picture by pushing, collapsing or expanding specified areas.
Tilpas formen i billedet ved at skubbe, sammenfolde eller udvide angivne områder.
info
742
Modify style...
Tilpas stil...
info
743
Modify tags or note
Tilpas tag eller note
info
744
Modify this template to apply a custom filter to current image.
Tilpas skabelonen til at anvende et tilpasset filter på aktuelt billede.
info
745
More &transformations
Flere transformeringer
info
746
More about authors and license
Mere om udviklere og licenser
info
747
More adjustments
Flere justeringer
info
748
More colors...
Flere farver...
info
749
More effects
Flere effekter
info
750
More filters
Flere filtre
info
751
More information
Flere oplysninger
info
752
More options
Flere muligheder
info
753
Mouse gesture
Musgestus
info
754
Mouse gestures...
Musegestus...
info
755
Move
Flytning
info
756
Move layer down
Flyt lag ned
info
757
Move layer up
Flyt lag op
info
758
Move shapes
info
759
Move, resize and rotate
Flyt, skift størrelse og rotér
info
760
Move, rotate, scale or apply perspective transformation to the selected area.
Flyt, roter, skalér eller aktiver perspektiv transformation for det valgte område.
info
Select background
What about ICL files?