Polish phrases #441-460 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
441
No parameters.
info
442
No smoothing
Bez wygładzania
info
443
Normal|Multiply|Screen|Add|Subtract|Average|Difference|Minimum (darken)|Maximum (lighten)|Overlay|Replace hue|Replace saturation|Replace brightness|Replace color|Silhouette
Normalne|Mnóż|Ekran|Dodaj|Odejmij|Średnie|Różnica|Minimum (ciemne)|Maximum (jasne)|Nakładka|Zamień barwę|Zamień nasycenie|Zamień jasność|Zamień kolor|Sylwetka
info
444
Note
Notatka
info
445
OK
OK
info
446
Objects
info
447
Offset of the dropped shadow in pixels. Positive values will move the shadow in the right bottom direction.
Offset cienia w pikselach. Dodatnie wartości przesuną cień w prawo i na dół.
info
448
One window per document
Jedno okno na dokument
info
449
Online
Online
info
450
Only show strings containning the entered character sequence.
Pokaż tylko ciągi zawierające wpisaną sekwencję
info
451
Only show the selected layer without effects in the raster editor.
W edytorze rastrowym pokazuj tylko wybraną warstwę, bez efektów.
info
452
Opacity from texture
info
453
Opacity:
Krycie:
info
454
Open
Otwórz
info
455
Open 3D Model
info
456
Open a recently used file.
Otwórz ostatni plik
info
457
Open an existing document.
Otwórz istniejący dokument.
info
458
Open an existing file.
Otwórz istniejący plik
info
459
Open an internet page, where you can ask questions related to this program.
Otwórz stronę internetową, gdzie możesz zadawać pytania dotyczące programu.
info
460
Open style...
Otwórz styl...
info
I wish there were...
What about ICL files?