Turkish phrases #81-100 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
81
Add an elliptical border.
Eliptik sınır ekleyin.
info
82
Add an existing image file as a new layer to the layered image.
Katmanlı görüntüye yeni bir katman olarak varolan bir görüntü dosyası ekleyin.
info
83
Add folder to favorites
Klasörü sık kullanılanlara ekle
info
84
Add new filter|Duplicate filter|Remove filter|Move up|Move down|
Yeni filtre ekle|Yinelenen filtre|Filtreyi kaldır|Yukarı taşı|Aşağı in|
info
85
Add to online library
Çevrimiçi kütüphaneye ekle
info
86
Add to online library...
info
87
Add vertex to the polygon by dragging control handle in middle of an edge.
Kontrol tutamacını bir kenarın ortasına sürükleyerek çokgene köşe ekleyin.
info
88
Add, remove, or configure filters compatible with the Adobe® Photoshop® software plug-in interface.
Adobe® Photoshop® yazılımı eklenti arayüzüyle uyumlu filtreler ekleyin, kaldırın veya yapılandırın.
info
89
Adjust black and white levels of a photograph and modify contrast.
Bir fotoğrafın siyah ve beyaz seviyelerini ayarlayın ve kontrastı değiştirin.
info
90
Adjust brightness, contrast, gamma, and saturation of the entire image or the selected area.
Görüntünün veya seçilen alanın parlaklığını, kontrastını, gama ve doygunluğunu ayarlayın.
info
91
Adjust exposure
Pozlamayı ayarla
info
92
After setting the parameters, click OK to activate the operation.\r\n\r\n<a href="http://wiki.rw-designer.com/Operation_PlugIns">Online documentation</a>
Parametreleri ayarladıktan sonra, işlemi etkinleştirmek için Tamam'a tıklayın\r\n\r\n<a href="http://wiki.rw-designer.com/Operation_PlugIns">Çevrimiçi belgeler</a>
info
93
All files
Tüm dosyalar
info
94
All supported files
Desteklenen tüm dosyalar
info
95
Allows defining parameters and using expressions for higher re-usability of 3D objects.
info
96
Ambient light
info
97
An icon library allows you to put several icons into a single file. Having a single library instead of individual icons is prefferable when distributing visual themes.
info
98
Android Icon
info
99
Android action bar icon
info
100
Android contextual icon
info
Vista & Win 7 icons
Select background