Turkish phrases #81-100 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
81
Add a watermark picture or text.
Bir filigran resmi ya da yazısı ekle
info
82
Add an elliptical border.
Eliptik sınır ekleyin.
info
83
Add an existing image file as a new layer to the layered image.
Katmanlı görüntüye yeni bir katman olarak varolan bir görüntü dosyası ekleyin.
info
84
Add folder to favorites
Klasörü sık kullanılanlara ekle
info
85
Add new filter|Duplicate filter|Remove filter|Move up|Move down|
Yeni filtre ekle|Yinelenen filtre|Filtreyi kaldır|Yukarı taşı|Aşağı in|
info
86
Add to online library
Çevrimiçi kütüphaneye ekle
info
87
Add to online library...
info
88
Add vertex to the polygon by dragging control handle in middle of an edge.
Kontrol tutamacını bir kenarın ortasına sürükleyerek çokgene köşe ekleyin.
info
89
Add, remove, or configure filters compatible with the Adobe® Photoshop® software plug-in interface.
Adobe® Photoshop® yazılımı eklenti arayüzüyle uyumlu filtreler ekleyin, kaldırın veya yapılandırın.
info
90
Adjust black and white levels of a photograph and modify contrast.
Bir fotoğrafın siyah ve beyaz seviyelerini ayarlayın ve kontrastı değiştirin.
info
91
Adjust brightness, contrast, gamma, and saturation of the entire image or the selected area.
Görüntünün veya seçilen alanın parlaklığını, kontrastını, gama ve doygunluğunu ayarlayın.
info
92
Adjust exposure
Pozlamayı ayarla
info
93
After setting the parameters, click OK to activate the operation.\r\n\r\n<a href="http://wiki.rw-designer.com/Operation_PlugIns">Online documentation</a>
Parametreleri ayarladıktan sonra, işlemi etkinleştirmek için Tamam'a tıklayın\r\n\r\n<a href="http://wiki.rw-designer.com/Operation_PlugIns">Çevrimiçi belgeler</a>
info
94
All files
Tüm dosyalar
info
95
All supported files
Desteklenen tüm dosyalar
info
96
Allows defining parameters and using expressions for higher re-usability of 3D objects.
info
97
Ambient light
info
98
An icon library allows you to put several icons into a single file. Having a single library instead of individual icons is prefferable when distributing visual themes.
info
99
Android Icon
info
100
Android action bar icon
info
What about ICL files?
Vista & Win 7 icons