Turkish phrases #281-300 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
281
Display hints relevant to application current state.
Uygulama mevcut durumuyla ilgili ipuçlarını görüntüler.
info
282
Display program information, version number and copyright.
Program bilgilerini, sürüm numarasını ve telif hakkını görüntüleyin.
info
283
Displayed Data Type
info
284
Displays the basic information about the application and its usage.
Uygulama ve kullanımı ile ilgili temel bilgileri görüntüler.
info
285
Displays the current zoom factor. Click to quickly switch to predefined values or to your own zoom factor.
Geçerli yakınlaştırma faktörünü görüntüler. Önceden tanımlanmış değerlere veya kendi yakınlaştırma faktörüne hızlıca geçmek için tıklayın.
info
286
Displays the help index page.
Yardım dizini sayfasını görüntüler.
info
287
Do not use pixel grid.
Piksel ızgara kullanmayın.
info
288
Document contains unsaved data.
Belge kaydedilmemiş veriler içeriyor.
info
289
Don't save|Close document discarding changes.
Kaydetme|Belgeyi değiştiren değişiklikleri kapat.
info
290
Download
İndir
info
291
Drag with your mouse from a point where the object touches ground upwards to create a projected shadow.
Yansıtılan bir gölge oluşturmak için nesnenin yukarı doğru yere temas ettiği noktadan farenizle sürükleyin.
info
292
Draw a curve passig through specified points. Add a new point by dragging control handle in middle of a line segment.
Belirtilen noktalardan geçen bir eğri çizin. Denetim tutamacını bir çizgi parçasının ortasında sürükleyerek yeni bir nokta ekleyin.
info
293
Draw a grid around pixels or small tiles.
Piksel veya küçük döşeme etrafında bir ızgara çizin.
info
294
Draw an arbitrary shape controlled by points with tangents.
info
295
Draw grid around large tiles.
Büyük döşeme etrafında ızgara çizin.
info
296
Draw lines or polylines. Divide a line by dragging control handle in middle of a line segment.
Çizgiler veya çoklu çizgiler çizin. Bir satır segmentinin ortasında denetim tutamacını sürükleyerek bir satırı bölün.
info
297
Draw selected layer normally and other layers with opacity set to 50%.
Seçilen katmanı normal olarak ve opaklık % 50'ye ayarlanmış diğer katmanları çizin.
info
298
Draw squares or rectangles with given corner radius.
Verilen köşe yarıçapı ile kareler veya dikdörtgenler çizin.
info
299
Draw with a brush.
Fırçayla çiz.
info
300
Drawing tool toolbar
Çizim aracı araç çubuğu
info
Vista & Win 7 icons
Select background