Turkish phrases #381-400 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
381
Import 3D model...
info
382
Import layer...
Katmanı içe aktar...
info
383
Import mask...
Maskeyi içe aktar...
info
384
Improve quality of object edges, but decrease performace.
info
385
Increase image magnification by one step.
Görüntü büyütmeyi bir adımda artırın.
info
386
Increase or decrease canvas size. Define position of the original image.
Tuval boyutunu artırın veya azaltın. Orijinal görüntünün konumunu tanımlayın.
info
387
Initialize mask from the alpha channel of the image.
Maskeyi görüntünün alfa kanalından başlatın.
info
388
Inner shadow
İç gölge
info
389
Insert
info
390
Insert Clipboard contents.
Pano içeriğini ekleyin.
info
391
Insert a copy of the selected layer right after it.
Seçilen katmanın bir kopyasını hemen sonra yerleştirin.
info
392
Insert a new 3D object from an external file.
info
393
Insert boolean variable
info
394
Insert floating point variable
info
395
Insert image
Görüntü ekle
info
396
Insert integer variable
info
397
Insert iterator
info
398
Insert new image into current icon.
info
399
Insert text variable
info
400
Insert vector variable
info
Select background
I wish there were...