Polish phrases #601-620 for RealWorld Cursor Editor 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
601
Details
Szczegóły
info
602
Detect Background
Wykryj Tło
info
603
Detect background color
Wykryj kolor tła
info
604
Determines the method used to compute the shadow.
Określa metodę użytą do dodania cienia.
info
605
Determines the sharpness of the shadow. It is recommended to use sharper shadow for small images and less sharp for big ones.
Określa ostrość cienia. Zaleca się stosować ostrzejszy cień w małych obrazach i mniej ostry w dużych.
info
606
Determines whether this step in the sequence will be an operation or a transformation.
Ustala czy krok w sekwencji będzie akcją czy przekształceniem.
info
607
Diagonal
Przekątna
info
608
Diagonal resize /
Zmiana rozmiaru /
info
609
Diagonal resize \
info
610
Diagonal resize "
info
611
Diagonal resize \\
Zmiana rozmiaru \\
info
612
Dialog caption:
Nagłówek okna:
info
613
Diameter or size of the bounding box of the painted pattern.
średnica lub wymiary otoczki malowanego deseniu.
info
614
Dimensions: %ix%i pixels
Wymiary: %ix%i pikseli
info
615
Direction
Kierunek
info
616
Direction of parallel light rays shining on the height map.
Kierunek promieni światła oświetlającego mapę wysokości.
info
617
Direction of the arrow. Left-handed people would like to pick the right-facing arrow.
Kierunek wskazywania strzałki. Leworęczni powinni by używać strzałki skierowanej w prawo.
info
618
Disable
Wyłącz
info
619
Disabled
Wyłączone
info
620
Display conte&xt help for window controls as tooltips
Pokaż pomoc dla okna kontrolnego jako podpowiedzi.
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...