Polish phrases #1721-1740 for RealWorld Cursor Editor 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1721
Undo functionality will be disabled. Choose this option for best performace and lowest memory requirements.
Opcja 'Cofnij' będzie wyłączona. Zalecane dla najlepszej wydajności i najniższego zużycia pamięci.
info
1722
Undo mode
Tryb cofania
info
1723
Undo the last action.
Cofnij ostatnią akcję.
info
1724
Universal
info
1725
Unknown Data
info
1726
Unnamed
Bez nazwy
info
1727
Unspecified
Nieokreślone
info
1728
Up
góra
info
1729
Up-Down
góra-dół
info
1730
Up-Left
Góra-Lewo
info
1731
Up-Right
Góra-Prawo
info
1732
Update
Aktualizuj
info
1733
Update and save
Popraw i zapisz
info
1734
Upload
Wstaw do sieci
info
1735
Upper bound
Górna granica
info
1736
Upper left X
Lewy górny X
info
1737
Upper left Y
Lewy górny Y
info
1738
Upper left corner:
górny lewy róg:
info
1739
Upper part height [pixels]
info
1740
Upper right X
Prawy górny X
info
Select background
What about ICL files?