Bosnian phrases #1321-1340 for RealWorld Icon Editor 2010.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1321
If enabled, the 4- and 8-bits images will be re-created even if they already exist.
Ako je omogućeno, onda će 4- i 8-bitne slike biti ponovo kreirane iako iste već postoje.
info
1322
If enabled, the application will attempt to identify and remove single-colored background from the source image.
info
1323
If enabled, the application will gather information about untranslated strings and allow their translation.
Ako je uključeno, aplikacija će prikupljati informacije o neprevedenim izrazima i dozvoliti njihove prijevode.
info
1324
If enabled, the application will prevent quality loss in unchanged regions of a JPEG image.
Ako je omogućeno, aplikacija će spriječiti gubitak kvaliteta na nepromijenjenim područjima JPEG slike.
info
1325
If enabled, the filter will be applied to color channels only, leaving the alpha channel intact.
Ukoliko je omogućeno, filter će se primjeniti samo na boje kanala, ostavljajući alfa-kanal netaknutim.
info
1326
If enabled, the height of the image must be specified.
info
1327
If enabled, the icon will be taken from first selected subcommand.
Ukoliko je omogućeno, ikonica će se preuzeti od prve označene podkomande. 
info
1328
If enabled, the inserted image will be initialized using a copy of the currently selected image.
Ako je omogućeno, unesena slika bit će inicijalizovana korištenjem kopije trenutno selektovane slike.
info
1329
If enabled, the output image will always have square proportions.
Ukoliko je omogućeno, izlazna slika će uvijek imati kvadratične proporcije.
info
1330
If enabled, the view will be able to create and use arbitrary selections.
Ako je omogućeno, u prikazu moći će se kreirati i koristiti proizvoljne selekcije.
info
1331
If enabled, untranslated strings will be preceded with [*] in the application window.
Ako je uključeno, neprevedeni izrazi biće označeni sa [*] u prozoru aplikacije.
info
1332
If the command is placed in main menu, it will be executed when the selected key combination is pressed.
Ako je komanda smještena u glavnom meniju, ona će se izvršiti kada se pritisne selektovana kombinacija tipki.
info
1333
If the coordinate is locked, it will not be changed when the point is dragged in the 3D window. The lock applies to the object's local coordinate system.
Ako je koordinata zaključana, neće se mijenjati ključ kada se tačka povlači po 3D prozoru. Ključ se primjenjuje na lokalni koordinatni sistem objekta.
info
1334
If the icon is part of an icon set, please specify its role here.
info
1335
If this option is enabled the related field will be set to the defined value when the command is activated.
Ukoliko je ova opcija omogućena, odnosno polje bit će postavljeno na definisanu vrijednost kada se komanda aktivira.
info
1336
If used in toolbar, the button will always contain command name.
Ukoliko se koristi na alatnoj traci, ovo dugme će uvijek sadržavati naziv komande. 
info
1337
Ignore alpha
Ignoriši alfu
info
1338
Illustrator...
Ilustrator...
info
1339
Image
Slika
info
1340
Image &zoom:
&Zumiranje slike
info
I wish there were...
Select background