Norwegian (Bokmål) phrases #1081-1100 for RealWorld Photos 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1081
Main Toolbar
info
1082
Main toolbar
Hovedverktøylinje
info
1083
Main window
Hovedvindu
info
1084
Make bright regions of an image shine on their neighborhood.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Glow">More information</a>.
info
1085
Make bright regions of an image shine.
Opprett lyse områder på et bildelerret.
info
1086
Make given percentage of pixels in the image transparent.
Gjør gitt prosent av piksler i bildet gjennomsiktige.
info
1087
Make screenshot
Skjermdump
info
1088
Make size of all layers the same.
Gjør størrrelsen på alle lagene til den samme.
info
1089
Man'o'war
Man'o'war
info
1090
Manage Custom Icons
Egendefinerte ikoner
info
1091
Manage Custom Presets
Behandle egendefinerte forhåndsinnstillinger
info
1092
Manage File Associations
Velg filassosieringer
info
1093
Manage Filters Compatible with Adobe® Photoshop® Interface
Behandle filtre med Adobe® Photoshop® kompatibelt brukergrensesnitt
info
1094
Manage Layouts
Administrer maler
info
1095
Manage Windows shell associations
Velg Windows filformat assosieringer
info
1096
Manage custom presets
Behandle egendefinerte filtre
info
1097
Manage database
Administrer database
info
1098
Mandelbrot set
Mandelbrot-sett
info
1099
Manual vignetting...
Manuell vignettering...
info
1100
Manually entered part-ID
Manuelt innskrevet del-id
info
Select background
What about ICL files?