Norwegian (Bokmål) phrases #1821-1840 for RealWorld Photos 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1821
Tile crop helps to crop the image at MCU boundaries to enable lossless JPEG cropping.
Filsbeskjæring bidrar til å beskjære bildet på MCU-grenser for å muliggjøre lossless JPEG-beskjæring.
info
1822
Tiles
Fliser
info
1823
Tip: Click the lightbulb in Help menu for context help.
Tips: Klikk på lyspæren i hjelpmenyen for hjelp.
info
1824
Tip: Drag and drop Adobe® Photoshop® filters (.8bf) on this window.
Tips: Dra og slipp Adobe® Photoshop® filtre (.8bf) inn i dette vinduet.
info
1825
Tip: Drag in arrow direction.
Tips: Dra i pilretningen.
info
1826
Tip: Hold CTRL key to set reference point.
Tips: Hold ned CTRL-tasten for å velge referansepunkt.
info
1827
To add new custom icons, drag icon files from a file manager and drop them on this dialog.
For å legge til nye egendefinerte ikoner, dra en ikon fil fra en filbehandler og slipp de i dette dialog vinduet.
info
1828
Tolerance
Toleranse
info
1829
Tolerance is increased in continuous areas and reduced for bumpy areas.
Toleranse er kontinuerlig i økning og redusert for humpete områder.
info
1830
Tolerance:
Toleranse:
info
1831
Tool ID
Verktøy ID
info
1832
Tool ID:
Verktøy ID:
info
1833
Tool command sync ID
info
1834
Tool has no options.
Verktøyet har ingen alternativer.
info
1835
Tool presets
Forhåndsinnstilte verktøy
info
1836
Tool properties
Verktøyalternativer
info
1837
Tool state sync ID:
Verktøy synkroniserings ID:
info
1838
Tool state sync-ID:
Verktøy synkroniserings ID:
info
1839
ToolBar
Verktøylinje
info
1840
Toolbar ID
Verktøylinje ID
info
Vista & Win 7 icons
What about ICL files?