Norwegian (Bokmål) phrases #621-640 for RealWorld Photos 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
621
Density of the projected shadow at the end.
Tetthet av beskyttede skygger på slutten.
info
622
Density of the shadow. Higher values make the shadow more intense.
Tetthet av skyggen. Høyere verdier gjøre skyggen mer intens.
info
623
Desaturate
Sort/hvitt
info
624
Description
Beskrivelse
info
625
Description of the default operation.
info
626
Description:
Beskrivelse:
info
627
Descriptive name of the window layout.
info
628
Details
Detaljer
info
629
Detect horizontal edges in the input image.
Gjenkjenn horisontale kanter i innkommende bilde.
info
630
Determine the darkest and brightest colors in the image and adjust contrast to map them on real black and white.
info
631
Determines the method used to compute the shadow.
Avgjør hvilken metode som brukes til å beregne skyggen.
info
632
Determines the sharpness of the shadow. It is recommended to use sharper shadow for small images and less sharp for big ones.
Bestemmer skarpheten i skyggen. Det anbefales å bruke skarpere skygge for små bilder og mindre skarp for store.
info
633
Determines whether this step in the sequence will be an operation or a transformation.
info
634
Diagonal
Diagonal
info
635
Dialog caption:
Dialog bildetekst:
info
636
Diameter of the affected region in pixels.
Diameter på det berørte området i punkter.
info
637
Diameter or size of the bounding box of the painted pattern.
Diameter eller størrelsen på boksen i penslet mønster.
info
638
Dimensions: %ix%i pixels
Dimensjoner: %ix%i piksler
info
639
Direction
Retning
info
640
Direction of parallel light rays shining on the height map.
Retning av parallelle lysstråler skinner på høyden av kartet.
info
I wish there were...
Select background