Norwegian (Bokmål) phrases #1841-1860 for RealWorld Photos 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1841
Toolbar name
Verktøylinjenavn
info
1842
Top
Opp
info
1843
Top left
Opp-Venstre
info
1844
Top right
Opp-Høyre
info
1845
Transform the image from cartesian coordinates (x, y) to polar coordinates (r, φ).
Rediger bildet fra  koordinater (x, y) til diagonale koordinater (r, φ).
info
1846
Transform the image from polar coordinates (r, φ) to cartesian coordinates (x, y).
Rediger bildet fra diagonale koordinater (r, φ) til koordinater (x, y).
info
1847
Transformation
Markering
info
1848
Transformation:
info
1849
Translated string:
Oversatt frase:
info
1850
Translation table contains %i items. Press Update to check if more are available.
Oversettelsen inneholder %i fraser. Trykk oppdater for å sjekke om det finnes mer.
info
1851
Translation table contains %i items. There are also %i items translated by you. Press Upload to make them available for others.
Oversettelsesen inneholder %i fraser. Du har oversatt %i fraser. Trykk Last opp for å gjøre frasene tilgjengelige for andre.
info
1852
Translation table is not available; try downloading it or help by translating yourself.
Ingen oversettelse er tilgjengelig; prøv å last den ned eller å oversette selv.
info
1853
Translation tables for this language are not available.
Oversettelse for dette språket er ikke tilgjengelig.
info
1854
Translator mode
Oversettelsesmodus
info
1855
Transparency
Gjennomsiktig
info
1856
Turbulence:
Turbulens:
info
1857
Turn the image upside down.
Snu bildet.
info
1858
Tutorials
Veiledninger
info
1859
Type
Type
info
1860
Type any text in this box and then click in the raster image editor to render the text using the specified font.
Skriv en tekst i denne boksen og deretter klikk i bilderedigeringsvinduet for å legge ut teksten.
info
What about ICL files?
I wish there were...