Turkish phrases #141-160 for RealWorld Photos 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
141
Account
Hesap
info
142
Activate RealWorld Photos
info
143
Activate tag
Tag'ı etkinleştir
info
144
Active tab:
Sekmeyi etkinleştir:
info
145
Add Gradient to Swatch
Renk Örneğine Degrade Ekle
info
146
Add Rectangular Border
Dikdörtgen Kenarlık Ekle
info
147
Add Watermark
Filigran Ekle
info
148
Add a rectangular border.
Dikdörtgen bir sınır ekleyin.
info
149
Add a shadow of given intensity and offset.
Verilen yoğunluk ve çıkıntıyla bir gölge ekle.
info
150
Add a shadow of given intensity and offset.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Drop_Shadow">More information</a>.
Verilen yoğunluk ve çıkıntıyla bir gölge ekle.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Drop_Shadow">Daha fazla bilgi</a>.
info
151
Add a shadow to the drawn shape.
Çizilen şekle bir gölge ekleyin.
info
152
Add a watermark picture or text to the image.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Watermark">More information</a>.
Görüntüye bir filigran resmi veya metin eklemek.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Watermark">Daha fazla bilgi</a>.
info
153
Add a watermark picture or text to the image.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Watermark">Online documentation</a>.
info
154
Add a watermark picture or text.
Bir filigran resmi ya da yazısı ekle
info
155
Add an elliptical border.
Eliptik sınır ekleyin.
info
156
Add an existing image file as a new layer to the layered image.
Katmanlı görüntüye yeni bir katman olarak varolan bir görüntü dosyası ekleyin.
info
157
Add color
Renk ekle
info
158
Add custom preset
Özel ön ayar ekle
info
159
Add film strip-like border to an image.
info
160
Add folder to favorites
Klasörü sık kullanılanlara ekle
info
What about ICL files?
Select background