Turkish phrases #821-840 for RealWorld Photos 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
821
Gestures
info
822
Gestures - Apply
Hareketler - Uygula
info
823
Gestures - Automatic Zoom
Hareketler - Otomatik Yakınlaştır
info
824
Gestures - Draw Mode
Hareketler - Çizim Modu
info
825
Gestures - Fill Style
Hareketler - Dolgu Stili
info
826
Gestures - Outline
Hareketler - Anahat
info
827
Gestures - Redo
Hareketler - Yinele
info
828
Gestures - Swap Colors
Hareketler - Renkleri Değiştir
info
829
Gestures - Switch Tool
Hareketler - Geçiş Aracı
info
830
Gestures - Undo
Hareketler - Geri Al
info
831
Glow
Parlat
info
832
Glow radius:
Parıltı yarıçapı:
info
833
Go to last folder visited
Ziyaret edilen son klasöre git
info
834
Go up one level
Bir seviye yukarı çık
info
835
Gradient steps including first and last:
İlk ve son dahil olmak üzere gradyan adımları:
info
836
Gray point:
Gri nokta:
info
837
Grayscale
Siyah beyaz yap
info
838
Grayscale...
Siyah Beyaz Yap
info
839
Grid
info
840
Grid size
info
I wish there were...
Select background