Turkish phrases #161-180 for RealWorld Photos 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
161
Add new color swatch gradient.
Yeni renk örneği gradyanı ekle.
info
162
Add new filter|Duplicate filter|Remove filter|Move up|Move down|
Yeni filtre ekle|Yinelenen filtre|Filtreyi kaldır|Yukarı taşı|Aşağı in|
info
163
Add new step|Duplicate step|Delete step|Move up|Move down|Import step|Export step|
info
164
Add or remove custom icons. These icons can then be used in various places of the main application.
Özel simgeler ekleyin veya kaldırın. Bu simgeler ana uygulamanın çeşitli yerlerinde kullanılabilir.
info
165
Add or subtract value from red, green, and blue channels.
Kırmızı, yeşil ve mavi kanallardan değer ekleyin veya çıkarın.
info
166
Add post stamp-like border to an image.
info
167
Add predefined color swatches.
Ön tanımlı renk örnekleri ekleyin.
info
168
Add reflection
Yansıma ekle
info
169
Add vertex to the polygon by dragging control handle in middle of an edge.
Kontrol tutamacını bir kenarın ortasına sürükleyerek çokgene köşe ekleyin.
info
170
Add, remove, configure, export, and import custom tool configurations.
info
171
Add, remove, import, and export custom colors.
Özel renkler ekleyin, kaldırın, içe aktarın ve dışa aktarın.
info
172
Add, remove, or configure filters compatible with the Adobe® Photoshop® software plug-in interface.
Adobe® Photoshop® yazılımı eklenti arayüzüyle uyumlu filtreler ekleyin, kaldırın veya yapılandırın.
info
173
Additional image effects
Ek görüntü efektleri
info
174
Adjust Brightness
Parlaklığı Ayarla
info
175
Adjust Color Saturation
Renk Doygunluğunu Ayarla
info
176
Adjust Contrast
Kontrastı Ayarla
info
177
Adjust HLS...
HLS Ayarla...
info
178
Adjust RGB
RGB Ayarla
info
179
Adjust RGB...
RGB Ayarla...
info
180
Adjust black and white levels of a photograph and modify contrast.
Bir fotoğrafın siyah ve beyaz seviyelerini ayarlayın ve kontrastı değiştirin.
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...