Turkish phrases #1881-1900 for RealWorld Photos 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1881
Up-Down
Yukarı-Aşağı
info
1882
Up-Left
Yukarı-Sol
info
1883
Up-Right
Yukarı-Sağ
info
1884
Update
Güncelleme
info
1885
Update and save
Güncelle ve kaydet
info
1886
Upload
Yükle
info
1887
Upper bound
info
1888
Upper left X
info
1889
Upper left Y
info
1890
Upper left corner:
Sol üst köşe:
info
1891
Upper part height [%]
info
1892
Upper right X
info
1893
Upper right Y
info
1894
Upper right corner:
Sağ üst köşe:
info
1895
Use a height map to displace pixels in the image. Height gradient defines the displacement direction and amount.
Görüntüdeki pikselleri değiştirmek için bir yükseklik haritası kullanın. Yükseklik gradyanı, yer değiştirme yönünü ve miktarını tanımlar.
info
1896
Use active colors
enkleri kullan
info
1897
Use an environment map that would reflect from the beveled image.
info
1898
Use color of nearest pixel.
info
1899
Use combination of resampling and retargeting to adjust image dimensions (and aspect ratio) while preserving content.
İçeriği korurken görüntü boyutlarını (ve en boy oranını) ayarlamak için yeniden örnekleme ve yeniden hedefleme kombinasyonunu kullanın.
info
1900
Use default database
info
Select background
What about ICL files?