Danish phrases #1021-1040 for RealWorld Cursor Editor 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1021
Horizontal edge detection
Vandret kantgenkendelse
info
1022
Horizontal offset:
Vandret forskydning:
info
1023
Horizontal resize
Vandret tilpasning
info
1024
Hot spot:
Hotspot:
info
1025
Hourglass
Timeglas
info
1026
How is the shadow combined with the original shape.
Hvordan skyggen kombineres med den originale form.
info
1027
How many times to print the image.
Hvor mange gange billedet udskrives.
info
1028
Hue
Nuance
info
1029
Hue of the colorized image.
Nuance på farvelagt billede.
info
1030
Hue-Saturation and Luminostity-Alpha 2D areas
Nuancemætning og alfabelyste 2D områder
info
1031
I am not helping. And do not bother me again!
Jeg hjælper ikke. Lad være at spørge igen!
info
1032
I am still exploring the application. Ask me later.
Jeg undersøger stadig. Spørg senere.
info
1033
I have read and agree to the Terms of service
Jeg har læst og accepteret licensen
info
1034
I want to support this application.
Jeg vil støtte dette program.
info
1035
ID of the extracted document part. This ID is document specific. Refer to documentation of the used document to learn about its part IDs.
ID på udtrukket dokumentdel. Dette ID er dokumentspecifikt. Henvis til dokumentationen for det anvendte dokument foe at lære om dets del ID'er.
info
1036
ID:
ID:
info
1037
IMPORTANT: Only authors or copyright holders of a cursor may post it to the library. By posting a cursor to the library, you give the owners of the library the right to publish the cursor on the web with the given or modified name, description, and role.
VIGTIGT: Kun markøres ejer eller skaber kan anbring dem i biblioteket. Ved at placere en markør i biblioteket, giver du bibliotekets indehavere ret til at ændre og udgive markøren.
info
1038
Icon
Ikon
info
1039
Icon - Composition
Ikon - Sammnesætning
info
1040
Icon - Delete Image
Ikon - Slet billede
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...