Danish phrases #201-220 for RealWorld Cursor Editor 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
201
Adjust Color Saturation
Justér farvemætning
info
202
Adjust Contrast
Justér kontrast
info
203
Adjust RGB
Justér RGB
info
204
Adjust RGB...
Justér RGB...
info
205
Adjust brightness of the whole image or of current selection.
Justér lystyrke på hele billedet eller aktuel markering.
info
206
Adjust brightness, contrast, and saturation on all selected frames.
Justér lysstyrke, kontrast, gamma og mætning på alle valgte rammer.
info
207
Adjust brightness, contrast, gamma, and saturation of the entire image or the selected area.
Justér lysstyrke, kontrast, gamma og mætning for hele billedet eller markeret område.
info
208
Adjust brightness, contrast, gamma, and saturation of the entire image or the selected area.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">More information</a>.
Justér lysstyrke, kontrast, gamma og mætning for markering eller hele billedet.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">Flere oplysninger</a>.
info
209
Adjust canvas
info
210
Adjust canvas size
Juster lærredsstørrelse
info
211
Adjust canvas:
Justér lærrede:
info
212
Adjust color saturation of the current layer or of the current selection.
Justér farvemætning på aktuelt lag eller markering.
info
213
Adjust contrast of the whole image or of current selection.
Justér kontrasten på hele billedet eller aktuel markering.
info
214
Adjust exposure
Justér eksponering
info
215
Adjust gamma
info
216
Adjust light level to preserve flat surfaces
Justér lysniveau så flad overflade bevares
info
217
Adjust size by %i, %i
info
218
Adjust size by:
Justér til:
info
219
Adjust the light level to avoid changing flat surfaces.
Justér lysniveauet så flad overflade ikke ændres.
info
220
Adjustable
Justerbar
info
Select background
What about ICL files?