Danish phrases #2241-2260 for RealWorld Cursor Editor 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
2241
Width of the outline.
Kantbredde.
info
2242
Width of the outline. Relative to the image size.
Kantens bredde relateret til billedets størrelse.
info
2243
Width of the resized image in pixels
Bredde på det tilpassede billede i pixel
info
2244
Width of the target image. Height is automatically computed to maintain original aspect ratio.
Bredde på destinationsbilledet. Højden beregnes automatisk for at bevare størrelsesforholdet.
info
2245
Width:
Bredde:
info
2246
Wind direction
Vindretning
info
2247
Wind intensity
Vindstyrke
info
2248
Window Painting
Vinduestilstand
info
2249
Window caption
Vinduestitel
info
2250
Window height
Vindueshøjde
info
2251
Window layout
Vindueslayout
info
2252
Window painting
Vinduestilstand
info
2253
Window width
Vinduesbredde
info
2254
Windows resizes all cursors to %ix%i pixels.
Windows ændrer alle markører til %ix%i pixel.
info
2255
Windows resizes all cursors to 32x32 pixels.
Windows strækker alle markører til 32x32 pixels.
info
2256
Wizard toolbar
Skabeloner
info
2257
Working in background
Arbejder i baggrunden
info
2258
Wrap
Ombryd
info
2259
X coordinate of a transformed point.
X koordinat for det transformerede punkt.
info
2260
Y coordinate of a transformed point.
Y koordinat for det transformerede punkt.
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...