Danish phrases #1901-1920 for RealWorld Cursor Editor 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1901
Show active layer only
Vis kun aktive lag
info
1902
Show all layers
Vis alle lag
info
1903
Show appli&cation name
Vis programnavn
info
1904
Show document &name
Vis dokumentnavn
info
1905
Show document &type
Vis dokumenttype
info
1906
Show document p&roperties
Vis dokumentegenskaber
info
1907
Show frame
Vis ramme
info
1908
Show invalid pixels
Vis ugyldige pixel
info
1909
Show la&yout name
Vis layoutnavn
info
1910
Show lines
Vis linier
info
1911
Show m&enu commands for layout control (for advanced users)
Vis menukommandoer for layoutkontrol (avanceret)
info
1912
Show or change license
Vis eller skift licens
info
1913
Show or hide command bands from the View menu. If there is more than one band, you may change their positions and sizes be dragging them. Bands can be configured in Layout configuration dialog.
Vis/skjul kommandobånd fra menuen vis. Er der mere end et bånd kan de tilpasses og flyttes ved at trække. Bånd kan tilpasses i layoutindstillinger.
info
1914
Show or hide the status bar.
Vis/skjul statuslinie.
info
1915
Show or hide this toolbar.
Vis/skjul denne værktøjslinie.
info
1916
Show selection
Vis markering
info
1917
Show the final image in the raster editor.
Vis endeligt billede i raste editor.
info
1918
Show thumbnails
Vis miniaturer
info
1919
Shrink or stretch image by changing the number of pixels.
Formindsk eller stræk billede ved at ændre antal pixel.
info
1920
Shrink or stretch image.
Tilpas billedstørrelse.
info
Select background
What about ICL files?