Danish phrases #1181-1200 for RealWorld Cursor Editor 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1181
Invert
Inverter
info
1182
Invert color of each pixel (subtract its color from white).
Inverter fraven på hver pixel (træk farven fra hvid).
info
1183
Invert colors
Inverter farver
info
1184
It is recommended to save and close all other documents and restart the program.
Det anbefales at gemme og lukke alle andre dokumenter og genstarte programmet.
info
1185
Italic
Kursiv
info
1186
Item
Emne
info
1187
Items
Emner
info
1188
Iterations
Gentagelser
info
1189
Iterations:
Gentagelser:
info
1190
JPEG Image
JPEG billede
info
1191
JPEG image files
JPEG billedfil
info
1192
JavaScript
info
1193
JavaScript that will be executed. Refer to the manual (http://wiki.rw-designer.com/Operation_JScript) to learn about scripting.
Javascript der eksekveres. Se vejledningen (http://wiki.rw-designer.com/Operation_JScript) for at lære mere om script.
info
1194
Julia set
Julia sæt
info
1195
Jump to item
Hop til emne
info
1196
Keep flat level
Bevar fladt niveau
info
1197
Keep or remove the alpha channel if the source image contains one.
Bevar eller fjern alfakanal hvis kildebilledet indeholder en.
info
1198
Keep views open
info
1199
Key combination used to activating this operation (only valid if used in main menu).
Tastekombination der aktivere denne handling (gælder kun i hovedmenuen).
info
1200
Keyboard accelerator for this menu command.
Tastaturaccelerator for denne kommando.
info
Select background
What about ICL files?