Danish phrases #1181-1200 for RealWorld Cursor Editor 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1181
Internal view type.
Intern visning.
info
1182
Invalid pixels have transparency set to 100% yet they are not black. These pixels are inverting background color if used on cursors. They should not be present in normal images.
Gennemsigtigheden på transparente pixel er sat til 100% selv om de ikke er sorte. Disse pixel er inverteret baggrundsfarve hvis brugt på markører. Bør ikke findes i normale billeder.
info
1183
Invert
Inverter
info
1184
Invert color of each pixel (subtract its color from white).
Inverter fraven på hver pixel (træk farven fra hvid).
info
1185
Invert colors
Inverter farver
info
1186
It is recommended to save and close all other documents and restart the program.
Det anbefales at gemme og lukke alle andre dokumenter og genstarte programmet.
info
1187
Italic
Kursiv
info
1188
Item
Emne
info
1189
Items
Emner
info
1190
Iterations
Gentagelser
info
1191
Iterations:
Gentagelser:
info
1192
JPEG Image
JPEG billede
info
1193
JPEG image files
JPEG billedfil
info
1194
JavaScript
info
1195
JavaScript that will be executed. Refer to the manual (http://wiki.rw-designer.com/Operation_JScript) to learn about scripting.
Javascript der eksekveres. Se vejledningen (http://wiki.rw-designer.com/Operation_JScript) for at lære mere om script.
info
1196
Julia set
Julia sæt
info
1197
Jump to item
Hop til emne
info
1198
Keep flat level
Bevar fladt niveau
info
1199
Keep or remove the alpha channel if the source image contains one.
Bevar eller fjern alfakanal hvis kildebilledet indeholder en.
info
1200
Keep views open
info
I wish there were...
Vista & Win 7 icons