Danish phrases #981-1000 for RealWorld Cursor Editor 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
981
Handle coordinates...
Håndtagskoordinater...
info
982
Handled file types:
Understøttede filtyper:
info
983
Handwriting
Håndskrift
info
984
Header:
Titel:
info
985
Height
Højde
info
986
Height delta
Deltahøjde
info
987
Height in pixels of the view in this panel.
Højde i pixel for dette panels visning.
info
988
Height of the image in pixels.
Billedhøjde i pixel
info
989
Height of the resized image in pixels
Billedets ny højde i pixel
info
990
Height of the target image. Width is automatically computed to maintain original aspect ratio.
Destinationsbilledets højde. Bredden beregnes automatisk for at bevare størrelsesforholdet.
info
991
Height source
Højdekilde
info
992
Height-map Displace
Fortrængning
info
993
Height:
Højde:
info
994
Help
Hjælp
info
995
Help path
Hjælpesti
info
996
Help select
Hjælp-markør
info
997
Help text:
Hjælpetekst:
info
998
Help topic
Hjælpeemne
info
999
Help topic:
Hjælpeemne:
info
1000
Hexagon
Hexagon
info
I wish there were...
Vista & Win 7 icons