Danish phrases #1361-1380 for RealWorld Cursor Editor 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1361
More information
Flere oplysninger
info
1362
More options
Flere muligheder
info
1363
Mouse Cursor
Markør
info
1364
Mouse cursor files
Markørfiler
info
1365
Mouse gesture
Musgestus
info
1366
Mouse gestures...
Musegestus...
info
1367
Move
Flytning
info
1368
Move effect down
Flyt ned
info
1369
Move effect up
Flyt op
info
1370
Move hot spot
Flyt hotspot
info
1371
Move layer down
Flyt lag ned
info
1372
Move layer up
Flyt lag op
info
1373
Move the dragged layer up or down.
Flyt det trukkede lag op eller ned
info
1374
Move the slider to modify a single color channel of the current color.
Flyt skyderen for at redigere en enkel farvekanal fra den valgte farve.
info
1375
Move your mouse while holding left button down to rotate the rectangle.
Venstreklik og bevæg musen for at rotere rektanglet.
info
1376
Move, resize and rotate
Flyt, skift størrelse og rotér
info
1377
Move, rotate, scale or apply perspective transformation to the selected area.
Flyt, roter, skalér eller aktiver perspektiv transformation for det valgte område.
info
1378
Multi-point flood fill
Multipunkt udfyldning
info
1379
Multiple operations can be undone. The number of operations depends on their memory requirements.
Flere handlinger kan fortrydes. Antallet afhænger af deres hukommelsesbehov.
info
1380
Multiple source points
Flere kildepunkter
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...