Danish phrases #161-180 for RealWorld Cursor Editor 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
161
Account
Konto
info
162
Acquire image from Windows Image Acquisition (WIA) compatible scanner or webcam.
info
163
Active color
Aktiv farve
info
164
Active tab:
Aktiv fane:
info
165
Add Cursor to Online Library
Føj farve til onlinebibliotek
info
166
Add Fire Effect
Tilføj flammeeffekt
info
167
Add Gradient to Swatch
Føj graduering til prøve
info
168
Add New Image Format
Tilføj nyt billedformet
info
169
Add Rectangular Border
Tilføj rektangulær kant
info
170
Add a black shadow of given opacity and position to all selected frames.
Føj sort skygge med givet opacitet og placering til alle valgte rammer.
info
171
Add a copy of selected frame after it.
Tilføj kopi af valgt ramme efter den.
info
172
Add a fiery effect to existing cursor. Specify fire source points via the topmost layer.
Føj flammeeffekt til eksisterende markør.Angiv ildens kildepunkt i det øverste lag.
info
173
Add a rectangular border.
Tilføj rekangulær kant.
info
174
Add a shadow of given intensity and offset.
Tilføj skygge med angivet intensitet og forskydning.
info
175
Add a shadow of given intensity and offset.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Drop_Shadow">More information</a>.
Tilføj skygge med given intensitet og forskydning.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Drop_Shadow">Flere oplysninger</a>.
info
176
Add a shadow to the drawn shape.
Føj skygge til formen.
info
177
Add an elliptical border.
Tilføj elliptisk kant.
info
178
Add an existing image file as a new layer to the layered image.
Føj eksisterende billede til lagbilledet som nyt lag.
info
179
Add animated fire to cursor. Specify source points in the top layer.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/fire-effect-wizard">More information</a>.
Føj animerede flammer til markøren. Angiv kildepunktet i det øverste lag<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/fire-effect-wizard">Flere oplysninger</a>.
info
180
Add color
Tilføj farve
info
What about ICL files?
Select background