Danish phrases #1301-1320 for RealWorld Cursor Editor 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1301
Matching files:
Matchende filer:
info
1302
Maximum color value. Recommended values are 1 (the native HDR range), 100 (percent range), or 255 (classic 8-bit color).
Maksimal farve værdi. Andbefalet værdier er 1 (det originale HDR område), 100 (procent område), eller 255 (klassisk 8-bit farve).
info
1303
Maximum columns
Antal kolonner
info
1304
Maximum difference between the color of the clicked pixel and the color of the flood-filled pixel. Values range from 0 to 100%.
Maksimal forskel mellem farven på den klikkede pixel og farven på den udfyldte pixel. Værdier varierer fra 0 til 100%.
info
1305
Maximum distance in pixels that each pixel is influences.
Maksimal afstand i pixel hvor hver pixel påvirkes.
info
1306
Maximum number of colors in the image.
info
1307
Maximum number of computation steps and hence colors in the final picture.
Maksimalt antal beregningstrin og resulterende farver i det endelige billede.
info
1308
Maximum number of frames to put in one row (0 = all frames in single row).
Det maksimale antal rammer pr. række (0 = alle rammer på en række).
info
1309
Mean removal
Rå fjernelse
info
1310
Media
Medie
info
1311
Medium icons
Medium ikoner
info
1312
Medium icons (32px)
Mellem ikoner (32px)
info
1313
Menu configuration
Menutilpasning
info
1314
Merge layers
Flet lag
info
1315
Merged
Flettet
info
1316
Meta-filters
Metafiltre
info
1317
Metadata
Metadata
info
1318
Metadata:
Metadata:
info
1319
Method
Metode
info
1320
Method specifying the target size.
Metode til angivelse af destinationsstørrelse.
info
Select background
What about ICL files?