Danish phrases #1301-1320 for RealWorld Cursor Editor 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1301
Mandelbrot set
Mandelbrot set
info
1302
Manually entered part-ID
Manuelt indsat del ID
info
1303
Manually set coordinates of the clicked control handle.
Sæt koordinaterne for det klikkede håndtag manuelt.
info
1304
Mark all available items or objects as selected.
Sæt alle tilgængelige emner som markeret.
info
1305
Mask ID
Maske ID
info
1306
Mask ID:
Maske ID:
info
1307
Mask from opacity
Maske fra opacitet
info
1308
Mask identifier:
Maskeidentitet:
info
1309
Matches pixels with similar alpha value (opacity/transparency).
matcher pixel med samme alfaværdi (opacitet/gennemsigtighed).
info
1310
Matches pixels with similar brightness.
Matcher pixel med lignende lysstyrke.
info
1311
Matches pixels with similar hues.
Matcher pixel med lignende nuancer.
info
1312
Matches pixels with similar values in red, green, blue and alpha channels.
Matcher pixel med lignende værdier for rød, grøn, blå og alfakanaler.
info
1313
Matching files:
Matchende filer:
info
1314
Maximum color value. Recommended values are 1 (the native HDR range), 100 (percent range), or 255 (classic 8-bit color).
Maksimal farve værdi. Andbefalet værdier er 1 (det originale HDR område), 100 (procent område), eller 255 (klassisk 8-bit farve).
info
1315
Maximum columns
Antal kolonner
info
1316
Maximum difference between the color of the clicked pixel and the color of the flood-filled pixel. Values range from 0 to 100%.
Maksimal forskel mellem farven på den klikkede pixel og farven på den udfyldte pixel. Værdier varierer fra 0 til 100%.
info
1317
Maximum distance in pixels that each pixel is influences.
Maksimal afstand i pixel hvor hver pixel påvirkes.
info
1318
Maximum number of colors in the image.
info
1319
Maximum number of computation steps and hence colors in the final picture.
Maksimalt antal beregningstrin og resulterende farver i det endelige billede.
info
1320
Maximum number of frames to put in one row (0 = all frames in single row).
Det maksimale antal rammer pr. række (0 = alle rammer på en række).
info
What about ICL files?
Select background