Danish phrases #401-420 for RealWorld Cursor Editor 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
401
Cancel|Continue working with the document.
Annuller|Fortsæt arbejdet
info
402
Canvas Size
Lærredsstørrelse
info
403
Canvas border fill:
Lærredsudfyldning:
info
404
Canvas height:
Lærredshøjde:
info
405
Canvas size
Lærredsstørrelse
info
406
Canvas size:
Lærredsstørrelse
info
407
Canvas width:
Lærredsbredde:
info
408
Capture desktop
Optag skrivebord
info
409
Capture image
info
410
Cartesian to polar
Kartesisk til polær
info
411
Category ID of the operations displayed in menu.
Handlingens kategori ID vises i menuen.
info
412
Center
Centrér
info
413
Center image on paper
Centrér billede på papir
info
414
Center the image in the smallest possible square or rectangle.
Centrer billedet i det mindst mulige kvadrat eller rektangel.
info
415
Center the image in the smallest possible square or rectangle.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Remove_Empty_Border">More information</a>.
Centrer billedet i de mindst mulige rektangel eller kvadrat.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Remove_Empty_Border">Flere oplysninger</a>.
info
416
Centered
Centreret
info
417
Change Animation Speed
Skift animationshastighed
info
418
Change Canvas Size
Skift lærredsstørrelse
info
419
Change an operation (or a sequence thereof) applied on the selected layer.
Tilpas en handling (eller sekvens heri) anvendt på valgt lag.
info
420
Change animation speed...
Tilpas animationshastighed...
info
I wish there were...
Vista & Win 7 icons