Danish phrases #421-440 for RealWorld Cursor Editor 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
421
Change color depth of all frames.
Skift alle rammers farvedybde
info
422
Change color depth...
Skift farvedybde...
info
423
Change color of individual pixels.
Skift farve på enkelte pixel.
info
424
Change color of the stop selected in the gradient above.
Skift farve på det valgte stop i gradueringen ovenfor.
info
425
Change image size of all frames.
Skift alle rammers størrelse.
info
426
Change layer blending
Skift lagblanding
info
427
Change layer opacity
Skift lagopacitet
info
428
Change mouse cursor used for "%s".
Skift "%s" musemarkør.
info
429
Change size...
Redigér størrelse
info
430
Change the resolution of the picture by setting its new dimenstions in pixels or in percents.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Resample">More information</a>.
Skift billedets opløsning ved at sætte dets nye dimension i pixel eller procent.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Resample">Flere oplysninger</a>.
info
431
Change the resolution of the picture by setting its new dimenstions in pixels or in percents.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Resample">Online documentation</a>.
Skift billedets opløsning ved at sætte ny størrelse i pixel eller procent.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Resample">Online hjælp</a>.
info
432
Change the scaling in vertical and horizontal directions.
Skift lodret og vandret skalering.
info
433
Change the speed of the animation by multiplying the frame times by given value.
Skift animationshastighed ved at gange rammetider med angivet faktor.
info
434
Checkboard
Skakbræt
info
435
Chips
Chips
info
436
Choose Color
Vælg farve
info
437
Choose license...
Vælg licens
info
438
Choose one of the beveling methods.
Vælg en facetmetode.
info
439
Choose size and color depth of the inserted image.
Vælg størrelse og farvedybde på indsat billede.
info
440
Choose the height of the upper part [0-100%].
Vælg højden på øvre del [0-100%].
info
What about ICL files?
Vista & Win 7 icons