Polish phrases #2021-2040 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
2021
Mistifier...
info
2022
Miter joins
Łączenie fazowane
info
2023
Mix And Rotate A Minute...
info
2024
Mix To The Warp...
info
2025
Mix normal and blurred images by energy
info
2026
MixBeam Gradients 1.5
info
2027
Mixed Gradients 1.5
info
2028
Mixed Round Source...
info
2029
Mixed Up Grey And Confused...
info
2030
Mixing Up In A Random RGB...
info
2031
MixingIntoGrey...
info
2032
Mock
info
2033
Mode
info
2034
Mode:
Tryb:
info
2035
Modified
Zmodyfikowany
info
2036
Modified date
Data modyfikacji
info
2037
Modified on %s
Modykowany %s
info
2038
Modify Handle Coordinates
Modyfikuj Współrzędne Uchwytu
info
2039
Modify selection using the "%s" tool. Hold down SHIFT, CTRL or both to add, negate or remove region from selection.
Modyfikuj zaznaczenie narzędziem "%s". Przytrzymaj Shift, Ctrl lub oba aby dodać, zanegować lub usunąć obszar z zaznaczenia.
info
2040
Modify shapes in picture by pushing, collapsing or expanding specified areas.
Zmieniaj kształty obrazu pchając, załamując lub rozszerzając określone obszary.
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...