Polish phrases #21-40 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
21
&Arbitrary rotation...
Obrót bezwględny...
info
22
&Automatic
info
23
&Automatic zoom
Powiększenie &automatyczne
info
24
&B-Spline
&B-Klin
info
25
&Background color:
Kolor tła:
info
26
&Before selected item
&Przed zaznaczoną pozycją
info
27
&Bevel...
Skos...
info
28
&Blend with background...
Połącz z tłem...
info
29
&Brightness:
&Jasność:
info
30
&Cache views
Zachowane widoki
info
31
&Canvas size...
Wymiary kadru...
info
32
&Category:
Kategoria:
info
33
&Color Distance
&Oddalenie koloru
info
34
&Colorize...
Koloryzuj...
info
35
&Commands:
Polecenia:
info
36
&Configure layout...
&Konfiguruj układ...
info
37
&Contrast [%]:
Kontrast [%]:
info
38
&Copy
&Kopiuj
info
39
&Copy %s
&Kopiuj %s
info
40
&Copy selected frame
Kopiuj wybraną klatkę
info
Select background
Vista & Win 7 icons