Polish phrases #3501-3520 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
3501
Select an effect to apply on the retouched pixels.
Wybierz efekt do zastosowania w retuszowanych pikselach. 
info
3502
Select color component used by the color areas to the left.
Wybierz składnik koloru użyty w obszarach koloru z lewej.
info
3503
Select color from a palette of default colors or from a screen pixel.
Wybierz kolor z palety domyślnych kolorów lub z ekranu.
info
3504
Select group of similar pixels near each pixel and blur them.
Zaznacz grupę podobnych do siebie pikseli i rozmyj je.
info
3505
Select how to handle multiple open documents.
Jak zarządzać wieloma otwartymi dokumentami
info
3506
Select how to merge the current layer with the underlying layers.
Wybierz jak połączyć aktualną warstwę z warstwami spodnimi.
info
3507
Select how to visualize the colors.
info
3508
Select printer and print image.
info
3509
Select the preferred language. English will be used for strings unavailable in the selected language.
Wybierz swój język. Angielski będzie użyty w miejscu nieprzetłumaczonych tekstów.
info
3510
Select the splitting style.
Wybierz styl rozdzielający.
info
3511
Select the sub-view in the left/upper pane.
Wybierz widok podrzędny w panelu lewo/góra.
info
3512
Select the sub-view in the right/lower pane.
Wybierz widok podrzędny w panelu prawo/dół.
info
3513
Select the sub-view in the right/upper pane.
info
3514
Select to how many frames (columns x rows) to split the image.
info
3515
Selected file formats will be used for newly created documents.
Wybrane formaty plików zostaną użyte przy tworzeniu nowych dokumentów.
info
3516
Selected formats will be used for newly created documents in the given order.
Wybrane formaty plików zostaną użyte przy tworzeniu nowych dokumentów w podanej kolejności.
info
3517
Selected language is built into the application and supported by all default components.
Wybrany język jest wbudowany w aplikację i obsługuje wszystkie domyślne składniki.
info
3518
Selected page will be displayed if the application is started without parameters.
Wybrana strona będzie pokazana jeśli program startuje bez parametrów.
info
3519
Selected printer
info
3520
Selected view
Wybrany widok
info
Vista & Win 7 icons
What about ICL files?