Polish phrases #4361-4375 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
4361
» Area Splitter «
» Rozdzielacz Obszaru «
info
4362
» Command List «
» Lista komend «
info
4363
» Command panel «
info
4364
» Display Configuration «
» Pokaż Konfigurację «
info
4365
» Document Operation «
» Document Akcji «
info
4366
» Empty View «
» Pusty Widok «
info
4367
» JavaScript «
» Skrypt Java «
info
4368
» No Operation «
» Bez Akcji «
info
4369
» No Transformation «
» Bez Przeszkształcenia «
info
4370
» Popup Menu «
» Wyskakujące Menu «
info
4371
» Roll-Out Panels «
» Rozwijane Panele «
info
4372
» Sequence «
» Sekwencja «
info
4373
» Tabs «
» Karty «
info
4374
» Toolbar «
» Pasek narzędzi «
info
4375
Â/W Conversion...
info
Vista & Win 7 icons
Select background