Polish phrases #2081-2100 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
2081
Multi Flip Y...
info
2082
Multi Flip x...
info
2083
Multi-point flood fill
Wypełnienie wielopunktowe
info
2084
Multiple Lines...
info
2085
Multiple operations can be undone. The number of operations depends on their memory requirements.
Wielokrotne akcje mogą być cofnięte. Ich liczba zależy od pojemności pamięci.
info
2086
Multiple source points
Wiele punktów żródłowych
info
2087
Multiply alpha value of every pixel by 0-200%. Alpha value controls the opacity of a pixel. Decreasing alpha will make pixels more transparent.
Zwiększ wartość alfa każdego piksela o 0-200%. Wartość alfa kontroluje nieprzezroczystość piksela. Zmniejszenie alfa zwiększy przeźroczystość piksela.
info
2088
Multiply color
Zwielokrotnij kolor
info
2089
Multiprocessing
Wielozadaniowość
info
2090
My Baby eats Light
info
2091
Mystic Mountain 1.1
info
2092
NTSC Colors
info
2093
NVR BorderMania
info
2094
Name
Nazwa
info
2095
Name and icon
Nazwa i ikona
info
2096
Name is displayed before its buttons.
Nazwa jest pokazana przed przyciskiem.
info
2097
Name of the caterogy this plug-in belongs to.
Nazwa kategorii do której należy ta wtyczka.
info
2098
Name of the default operation.
Nazwa akcji domyślnej.
info
2099
Name of the item displayed in menu or toolbar. Multilanguage format is allowed.
Nazwa pozycji wyświetlana w menu lub w pasku narzędzi. Wielojęzyczny format jest dozwolony.
info
2100
Name of the saved file. Extension will be automatically added unless you enclose the name in double quotes.
Nazwa zapisanego pliku. Rozszerzenie zostanie automatycznie dodane, jeśli nazwa pliku nie zostanie ująta w cudzysłów.
info
I wish there were...
Select background