Polish phrases #3521-3540 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
3521
Selection mask ID:
Zaznaczenie ID maski:
info
3522
Selection sync ID
Zaznaczenie ID synchro
info
3523
Selection sync ID:
info
3524
Selection synchronization ID
info
3525
Selection:
Zaznaczenie:
info
3526
Selective Saturation...
info
3527
Selective blur
info
3528
Send Me An Angle...
info
3529
Send a donation.
Wyślij dotację.
info
3530
Separate the text from background by adding a shadow under the text.
Oddziel tekst od tła dodając cień pod tekstem.
info
3531
Serious Fog...
info
3532
Set Custom Image Zoom
info
3533
Set Loop Count
Ustaw ilość powtórzeń
info
3534
Set background
Ustaw tło
info
3535
Set blending mode
Wybierz tryb łączenia
info
3536
Set coordinates mode
Tryb ustawiania współrzędnych
info
3537
Set levels for black, white, and middle gray colors.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Levels">Online documentation</a>
Ustaw poziom dla czarnego, białego i śród-szarego koloru.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Levels">Dokumentacja online</a>
info
3538
Set new canvas size and position of the original image.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Canvas_Size">More information</a>.
Ustaw nowy rozmiar płótna i pozycję oryginalnego obrazu.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/canvas-size-operation">Wiecej informacji</a>.
info
3539
Set new canvas size. Original content will be centered in the new canvas.
Ustaw nowy wymiar kanwy. Oryginalna zawartość będzie centrowana w nowej kanwie.
info
3540
Set outline width
Ustaw szerokość konturu
info
What about ICL files?
Select background