Polish phrases #3521-3540 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
3521
Selection ID:
ID zaznaczenia:
info
3522
Selection mask
Zaznaczenie maska
info
3523
Selection mask ID
ID maski zaznaczenia
info
3524
Selection mask ID:
Zaznaczenie ID maski:
info
3525
Selection sync ID
Zaznaczenie ID synchro
info
3526
Selection sync ID:
info
3527
Selection synchronization ID
info
3528
Selection:
Zaznaczenie:
info
3529
Selective Saturation...
info
3530
Selective blur
info
3531
Send Me An Angle...
info
3532
Send a donation.
Wyślij dotację.
info
3533
Separate the text from background by adding a shadow under the text.
Oddziel tekst od tła dodając cień pod tekstem.
info
3534
Serious Fog...
info
3535
Set Custom Image Zoom
info
3536
Set Loop Count
Ustaw ilość powtórzeń
info
3537
Set background
Ustaw tło
info
3538
Set blending mode
Wybierz tryb łączenia
info
3539
Set coordinates mode
Tryb ustawiania współrzędnych
info
3540
Set levels for black, white, and middle gray colors.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Levels">Online documentation</a>
Ustaw poziom dla czarnego, białego i śród-szarego koloru.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Levels">Dokumentacja online</a>
info
I wish there were...
What about ICL files?