Polish phrases #3981-4000 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
3981
Type of pattern painted when the brush is moving over the canvas.
Typ malowanego wzoru gdy pędzel przemieszcza się nad płótnem.
info
3982
Type of the actual operation.
Rodzaj akcji. łaściwej .
info
3983
Type of the contained object with menu commands.
Typ zawartego obiektu w komendzie menu
info
3984
Type of the view in this panel.
Rodzaj widoku w tym panelu.
info
3985
Type of view to be placed in this tab.
Rodzaj widoku przypisany do tej karty.
info
3986
Type text directly in the raster editor.
Wpisz tekst bezpośrednio w edytorze rastrowym.
info
3987
Typical background color for the image. Images will look best if used on similar backgrounds.
Typowy kolor tła obrazu.Najlepszy rezultat uzyskasz używając obrazów o podobnych tłach.
info
3988
U.S. Comic...
info
3989
UIV Max...
info
3990
Ulead Effects
info
3991
Ultra
info
3992
Ultraviolet...
info
3993
UnPlugged Colors
info
3994
UnPlugged Effects
info
3995
UnPlugged Shapes
Odłączone kształty
info
3996
UnPlugged Tools
info
3997
Underpainting...
info
3998
Undo
info
3999
Undo all operations upto this one.
Cofnij wszystkie akcje aż do tej.
info
4000
Undo functionality will be disabled. Choose this option for best performace and lowest memory requirements.
Opcja 'Cofnij' będzie wyłączona. Zalecane dla najlepszej wydajności i najniższego zużycia pamięci.
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...