Polish phrases #4001-4020 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
4001
Undo mode
Tryb cofania
info
4002
Undo the last action.
Cofnij ostatnią akcję.
info
4003
Unknown data
Nieznane dane
info
4004
Unnamed
Bez nazwy
info
4005
Unsharp Mask
Maska wyostrzająca
info
4006
Unsharp mask
Maska wyostrzająca
info
4007
Unsharp mask...
Maska wyostrzająca...
info
4008
Unspecified
Nieokreślone
info
4009
Up
góra
info
4010
Up-Down
góra-dół
info
4011
Up-Left
Góra-Lewo
info
4012
Up-Right
Góra-Prawo
info
4013
Update
Aktualizuj
info
4014
Update and save
Popraw i zapisz
info
4015
Upload
Wstaw do sieci
info
4016
Upper bound
Górna granica
info
4017
Upper left X
Lewy górny X
info
4018
Upper left Y
Lewy górny Y
info
4019
Upper left corner:
górny lewy róg:
info
4020
Upper right X
Prawy górny X
info
Vista & Win 7 icons
Select background