Polish phrases #4001-4020 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
4001
Undo
info
4002
Undo all operations upto this one.
Cofnij wszystkie akcje aż do tej.
info
4003
Undo functionality will be disabled. Choose this option for best performace and lowest memory requirements.
Opcja 'Cofnij' będzie wyłączona. Zalecane dla najlepszej wydajności i najniższego zużycia pamięci.
info
4004
Undo mode
Tryb cofania
info
4005
Undo the last action.
Cofnij ostatnią akcję.
info
4006
Unknown data
Nieznane dane
info
4007
Unnamed
Bez nazwy
info
4008
Unsharp Mask
Maska wyostrzająca
info
4009
Unsharp mask
Maska wyostrzająca
info
4010
Unsharp mask...
Maska wyostrzająca...
info
4011
Unspecified
Nieokreślone
info
4012
Up
góra
info
4013
Up-Down
góra-dół
info
4014
Up-Left
Góra-Lewo
info
4015
Up-Right
Góra-Prawo
info
4016
Update
Aktualizuj
info
4017
Update and save
Popraw i zapisz
info
4018
Upload
Na serwer ->
info
4019
Upper bound
Górna granica
info
4020
Upper left X
Lewy górny X
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...