Polish phrases #1301-1320 for RealWorld Cursor Editor 2012.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1301
Multiprocessing
Wielozadaniowość
info
1302
Name
Nazwa
info
1303
Name and Author
Nazwa i Autor
info
1304
Name and icon
Nazwa i ikona
info
1305
Name is displayed before its buttons.
Nazwa jest pokazana przed przyciskiem.
info
1306
Name of the item displayed in menu or toolbar. Multilanguage format is allowed.
Nazwa pozycji wyświetlana w menu lub w pasku narzędzi. Wielojęzyczny format jest dozwolony.
info
1307
Name of the saved file. Extension will be automatically added unless you enclose the name in double quotes.
Nazwa zapisanego pliku. Rozszerzenie zostanie automatycznie dodane, jeśli nazwa pliku nie zostanie ująta w cudzysłów.
info
1308
Name:
Nazwa:
info
1309
Navigation
Nawigacja
info
1310
Near density:
Gęstość blisko:
info
1311
Nearest pixel
Najbliższy piksel
info
1312
New layout
info
1313
New mouse cursor
Nowy kursor myszy
info
1314
New raster image
Nowe zdjęcie rastrowe
info
1315
News
Aktualności
info
1316
No adjustment
info
1317
No caps
Bez pokrywy
info
1318
No files matching specified criteria found.
Nie znaleziono plików spełniających wyznaczone kryteria.
info
1319
No fill
Bez wypełnienia
info
1320
No help is available for this window area.
Dla tego obszaru okna pomoc nie jest dostępna.
info
What about ICL files?
Select background