Polish phrases #1821-1840 for RealWorld Cursor Editor 2012.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1821
Soften
Zmiękcz
info
1822
Solid fill
Wypełnienie jednolite
info
1823
Some expressions were not uploaded. Please log-in on the Online page or request language moderator priviledges to be able to modify already translated expressions.
Niektóre wyrażenia nie zostały przesłane. Zaloguj się na stronie Online lub zażądaj przywilejów moderatora języka, aby móc modyfikować już przetłumaczone wyrażenia.
info
1824
Sort by
Sortuj według
info
1825
Sortpink
info
1826
Specific height
info
1827
Specific width
info
1828
Specifies location of the tabs.
Ustala pozycje kart.
info
1829
Specify &height
Określ wysokość
info
1830
Specify &size
Określ rozmiar
info
1831
Specify &width
Określ szerokość
info
1832
Specify actions to execute when a mouse gesture is detected in the raster image editor window.
Podaj akcje do wykonania gdy gesty myszy zostaną wykryte w oknie edytora rastrowego.
info
1833
Specify custom size:
info
1834
Specify image height; width will be adjusted to keep aspect ratio.
info
1835
Specify image width; height will be adjusted to keep aspect ratio.
info
1836
Specify position of the stop selected in the gradinet above.
Podaj pozycję wybranego stopu w powyższym gradiencie.
info
1837
Speed
Prędkość
info
1838
Speed of the fire particle movement.
Prędkość poruszania się cząsteczki ognia.
info
1839
Spider
info
1840
Spin frame
Obrót  klatką
info
Select background
What about ICL files?