Polish phrases #221-240 for RealWorld Cursor Editor 2012.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
221
All supported files
Wszystkie obsługiwane pliki
info
222
All tags:
Wszystkie tagi:
info
223
Allows you to quickly change the convolution matrix to one of the commonly used filters.
Pozwala na szybką zmianę macierzy splotu na jeden z powszechnie używanych filtrów.
info
224
Allows you to specify your own image zoom value.
info
225
Alpha
Alfa
info
226
Alpha channel
info
227
Alpha channel:
Kanał Alfa:
info
228
Alpha from brightness with: %s
info
229
Alpha threshold:
Próg alfa:
info
230
Alternate select
Alternatywne zaznaczenie
info
231
Amount
Ilość
info
232
Amount of deleted pixels in percents.
info
233
Amount of edge rounding.
Rozmiar zaookrąglenia krawędzi.
info
234
Amount:
Suma
info
235
An error occured during save operation. Please verify that there is enough space on the destination drive and that you have sufficient access rights.
info
236
An image must be placed on the clipboard first.
info
237
An unrecoverable error occured during execution of the program. We are sorry for any incovenience.
Błąd nie do naprawienia przy wykonywaniu akcji. Przepraszamy za niedogodność.
info
238
Anchor
info
239
Angle
Kąt
info
240
Angle of the cut edge.
Kąt krawędzi cięcia.
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...