Polish phrases #1781-1800 for RealWorld Cursor Editor 2012.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1781
Show invalid pixels
Pokaż nieprawidłowe piksele
info
1782
Show la&yout name
Pokaż nazwę warstwy
info
1783
Show m&enu commands for layout control (for advanced users)
Pokaż komendy menu dla sterowania układem (dla zaawansowanych)
info
1784
Show or change license
Pokaż lub zmień licencję
info
1785
Show or hide command bands from the View menu. If there is more than one band, you may change their positions and sizes be dragging them. Bands can be configured in Layout configuration dialog.
info
1786
Show or hide the "%s" panel.
Pokaż lub usuń "%s" panel
info
1787
Show or hide the status bar.
Pokaż lub ukryj pasek stanu.
info
1788
Show or hide this toolbar.
Pokaż lub ukryj ten pasek narzędzi
info
1789
Show the final image in the raster editor.
Pokaż ostatni obraz w edytorze rastrowym.
info
1790
Show thumbnails
Pokaż miniatury
info
1791
Shrink or stretch image by changing the number of pixels.
Zmniejsz lub powiększ obraz zmieniając liczbę pikseli.
info
1792
Shrink or stretch image.
Zmień rozmiar obrazu.
info
1793
Shrink or stretch the image.
Zmniejsz albo powiększ obraz.
info
1794
Shrink selection
Zmniejsz zaznaczenie
info
1795
Similar colors
Podobne kolory
info
1796
Simple bevel
proste stożkowe
info
1797
Simple flood fill
Proste wypełnienie
info
1798
Simple select
Zaznaczanie
info
1799
Single chroma value will be saved for the selected block size.
Jedna wartość chroma będzie zapisana dla wybranego wymiaru bloku.
info
1800
Single pixel|Square 3x3|Square 5x5|Circle 3x3|Circle 5x5|Diamond 5x5|Diagonal 3px|Diagonal 5px|
Pojedyńczy piksel|Kwadrat 3x3|Kwadrat 5x5|Koło 3x3|Koło 5x5|Diament 5x5|Skos 3px|Skos 5px
info
Select background
Vista & Win 7 icons