Polish phrases #481-500 for RealWorld Cursor Editor 2012.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
481
Color of the individual fire particles. The particle color values are additive.
Kolor pojedyńczej cząsteczki ognia. Kolory cząsteczek sumują się.
info
482
Color of the outline.
Kolor konturu.
info
483
Color picker value range:
Zakres wartości próbnika koloru:
info
484
Color picker window
Okno próbnika koloru
info
485
Color saturation...
Nasycenie koloru...
info
486
Color used to draw the outline.
Kolor użyty do rysowania konturu.
info
487
Color used to fill the active section.
Kolor używany do wypełnienia aktywnej sekcji.
info
488
Color used to fill the arrow. Set to transparent to only draw outline.
info
489
Color used to fill the borders.
info
490
Color used to fill the shape. Set to transparent to only draw outline.
Kolor użyty do wypełnienia kształtu. Ustaw przeźroczysty aby rysować tylko kontur.
info
491
Color used when drawing using left mouse button.
info
492
Color1 ID:
info
493
Color:
Kolor:
info
494
Colorize
Koloryzuj
info
495
Colorize - %s
Koloryzuj - %s
info
496
Colors
Kolory
info
497
Colors displayed in the color button's popup palette (beside the stadard ones).
Kolory pokazane w wyskakującej palecie (obok standardowych).
info
498
Colors:
Kolory:
info
499
Combine
info
500
Combine content of all layers flattening the image.
Połącz zawartość wszystkich warstw w jeden obraz.
info
Select background
What about ICL files?