Polish phrases #1541-1560 for RealWorld Cursor Editor 2012.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1541
Raster Image - Work with Selection
Obraz rastrowy - praca z zaznaczeniem
info
1542
Raster editor toolbar
Pasek narzędzi edytora rastrowego
info
1543
Raster image
Obraz rastrowy
info
1544
Rasterization
info
1545
Rasterization mode
Tryb rasteryzacji
info
1546
Rasterization mode controls the smoothness of shapes' edges.
Tryb rasteryzacji ustala gładkość krawędzi dla kształtów.
info
1547
Rasterize layer
Warstwa rastrowa
info
1548
Re&size (resample)...
Zmień wymiary...
info
1549
Ready
Gotów
info
1550
RealWorld Cursor Editor
RealWorld Cursor Editor
info
1551
RealWorld Cursor Editor Support Options
RealWorld Cursor Editor - pomoc przy aplikacji
info
1552
RealWorld Designer
RealWorld Designer
info
1553
RealWorld Image
Obraz RealWorld
info
1554
RealWorld Layered Image
RealWorld Obraz Warstwowy
info
1555
RealWorld color swatches
info
1556
RealWorld image files
info
1557
RealWorld layered image files
RealWorld Obraz Warstwowy pliki 
info
1558
RealWorld menu commands
info
1559
RealWorld tagged database files
Plik bazy danych znaczników RealWorld
info
1560
RealWorld window layouts
Układy okien RealWorld
info
Select background
Vista & Win 7 icons