Polish phrases #1841-1860 for RealWorld Cursor Editor 2012.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1841
Split direction:
Kierunek podziału:
info
1842
Split image to tiles of defined size and set color of each tile to the average color of its original pixels.
Podziel obraz na płytki podanego wymiaru i ustaw kolor każdej na średni kolor ich oryginalnych pikseli.
info
1843
Spread the color of each pixel to the surrounding pixels.
Rozszerz kolor każdego piksela na sąsiadujące.
info
1844
Square
Kwadrat
info
1845
Square caps
Kwadratowe pokrywy
info
1846
Standard drop shadow
Standardowy cień
info
1847
Standard effect:
info
1848
Standard size (32x32 pixels)
Standardowy rozmiar (32x32 piksele)
info
1849
Start &page:
Strona startowa:
info
1850
Start color:
info
1851
State Synchronization ID
State Synchronization ID
info
1852
Static
Static
info
1853
Static Cursor
Kursor statyczny
info
1854
Static cursor
info
1855
Static cursor files
Pliki statycznego kursora
info
1856
Steps
Kroki
info
1857
Stock colors
Magazynuj kolory
info
1858
Stop animation
Zatrzymaj animację
info
1859
Storage picker
info
1860
Store current image mask for later use. The stored mask will last as long as this window and document.
Zachowaj maskę tego obrazu do późniejszego użycia. Zachowana maska będzie dostępna do zamknięcia tego okna lub dokumentu.
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...