Turkish phrases #1941-1960 for RealWorld Cursor Editor 2012.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1941
This field displays your current folder and allows you to quickly switch to parent folders.
Bu alan geçerli klasörünüzü gösterir ve hızlı bir şekilde üst klasörlere geçmenizi sağlar.
info
1942
This function allows you to publish your cursor on the web.
Bu işlev, imlecinizi web'de yayınlamanıza olanak tanır.
info
1943
This is a live preview of the current cursor. The cursor may be resized to 32x32 pixels, because this is the only size supported by Windows.
info
1944
This list contains names of currently available layouts. Use the toolbar buttons above the box to control the layouts. Double-click an layout to configure it.
info
1945
This list shows currently installed custom icons.
Bu liste şu anda yüklü özel simgeleri gösterir.
info
1946
This operation is performed on the extracted document part.
info
1947
This operation will be performed on the transformed document.
info
1948
This parameter controls the maximum coverage of each painted pattern.
Bu parametre, her boyalı modelin maksimum kapsama alanını kontrol eder.
info
1949
This setting controls how to combine the outline with the original shape.
Bu ayar, anahatta orijinal şekliyle nasıl birleştirileceğini kontrol eder.
info
1950
This software may be used freely for any legal purposes, including commercial applications. Installation package must NOT be redistributed without authors' permission.
Bu yazılım ticari uygulamalar dahil olmak üzere herhangi bir yasal amaç için serbestçe kullanılabilir. Kurulum paketi yazarların izni olmadan yeniden dağıtılmamalıdır.
info
1951
This table shows file types supported by this application. Set a check mark to the left of a file type that should be associated in shell.
Bu tablo, bu uygulama tarafından desteklenen dosya türlerini gösterir. Kabukta ilişkilendirilmesi gereken bir dosya türünün solunda bir onay işareti ayarlayın.
info
1952
This value constrols shadow density. Higher value means darker shadow.
Bu değer gölge yoğunluğunu daraltır. Daha yüksek değer, daha karanlık bir gölge demektir.
info
1953
This view allows you to modify raster images using drawing tools. Controls:\n - Zoom in and out by rotating mouse wheel. Pan by dragging with middle button (wheel) pressed. CTRL = smooth zoom.\n - Left mouse button activates the current edit tool. SHIFT and CTRL keys modify behavior of some tools.\n - Use right mouse button to perform mouse gestures. Right-click for context menu.
Bu görünüm çizim araçlarını kullanarak raster görüntüleri değiştirmenizi sağlar. Kontroller:\r\n  - Fare tekerleğini döndürerek yakınlaştırın ve uzaklaştırın. Orta düğme (tekerlek) ile sürükleyerek kaydırma. CTRL = pürüzsüz yakınlaştırma.\r\n  - Sol fare tuşu geçerli düzenleme aracını etkinleştirir. SHIFT ve CTRL tuşları, bazı araçların davranışını değiştirir.\r\n  - Fare hareketlerini gerçekleştirmek için farenin sağ tuşunu kullanın. İçerik menüsü için sağ tıklayın.
info
1954
This view displays hierarchical structure of the current document. Controls:\n - Click on an item with left mouse button to select it. Hold down CTRL or SHIFT to select multiple items.\n - Display context menu by right-clicking on an item.\n - To get more help for an item, move mouse over it and read the hint in status bar (the hint is not always available).
info
1955
This view is used for the extracted document part.
info
1956
This window displays a preview of a mouse cursor over a crosshair to indicate the hot spot. Drag the image to move the hot spot. Click the button in upper left corner to display animation or the currently selected frame.
info
1957
This window displays previews of animation frames. Controls:\n - Select multiple frames by drawing rectangle around them or CTRL- or SHIFT-clicking them. (Some operations can be run on all selected frames.)\n - Move selected frames by dragging them with left mouse button.\n - Duplicate frames by dragging them with CTRL key pressed.\n - Append frames by dragging and dropping image or cursor files from Explorer.
Bu pencere animasyon çerçevelerinin önizlemelerini görüntüler. Kontroller:\r\n  - Çevresinde dikdörtgen çizerek veya bunları tıklatarak CTRL veya SHIFT tıklayarak birden fazla çerçeve seçin. (Bazı işlemler tüm seçilen çerçevelerde çalıştırılabilir.)\r\n  - Seçilen kareleri sol fare tuşuyla sürükleyerek taşıyın.\r\n  - CTRL tuşunu basılı tutarak sürükleyerek çerçeveleri çoğaltın.\r\n  - Görüntüyü veya imleç dosyalarını Explorer'dan sürükleyip bırakarak çerçeve ekleyin.
info
1958
This window displays recently used color. Click a box to select a color. Hold SHIFT to select the secondary color.
info
1959
This window shows structure of the configuration. Select an item to display its configuration in the right pane. Items marked with small dialog icon have custom configuraton dialogs.
info
1960
This wizard creates a mouse cursor from a picture. The picture is resized to fit the cursor dimenstions. If the picture contains multiple frames placed next to each other in a filmstrip fashion, an animated cursor is created.
Bu sihirbaz bir fotoğraftan bir fare imleci oluşturur. Resim imleç boyutlarına uyacak şekilde yeniden boyutlandırılır. Resim, bir film şeridinde birbirinin yanına yerleştirilmiş birden fazla çerçeve içeriyorsa, animasyonlu bir imleç oluşturulur.
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...