Turkish phrases #721-740 for RealWorld Cursor Editor 2012.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
721
Direction of parallel light rays shining on the height map.
Yükseklik haritasında parlayan paralel ışık ışınlarının yönü.
info
722
Direction of the arrow. Left-handed people would like to pick the right-facing arrow.
info
723
Direction of the folds.
info
724
Disable
info
725
Disable &automatic updates
Otomatik güncellemeleri devre dışı bırak
info
726
Disabled
Devre dışı
info
727
Displace amount
info
728
Displace...
Yerinden çıkarmak...
info
729
Display conte&xt help for window controls as tooltips
Pencere denetimleri için içerik yardımını araç ipuçları olarak görüntüleme
info
730
Display context help (this message) as tooltips for all controls.
Bağlam yardımını (bu mesaj) tüm kontroller için araç ipuçları olarak görüntüleyin.
info
731
Display files with the given tag.
info
732
Display hints relevant to application current state.
Uygulama mevcut durumuyla ilgili ipuçlarını görüntüler.
info
733
Display mode
info
734
Display program information, version number and copyright.
Program bilgilerini, sürüm numarasını ve telif hakkını görüntüleyin.
info
735
Display the currently selected license or change it.
Display the currently selected license or change it.
info
736
Displayed drawing tools:
Görüntülenen çizim araçları:
info
737
Displays the basic information about the application and its usage.
Uygulama ve kullanımı ile ilgili temel bilgileri görüntüler.
info
738
Displays the current zoom factor. Click to quickly switch to predefined values or to your own zoom factor.
Geçerli yakınlaştırma faktörünü görüntüler. Önceden tanımlanmış değerlere veya kendi yakınlaştırma faktörüne hızlıca geçmek için tıklayın.
info
739
Displays the help index page.
Yardım dizini sayfasını görüntüler.
info
740
Dissolve...
info
What about ICL files?
I wish there were...